HR130011 - 

功能介绍:
• 皇冠驅動輪裝置
• Ø 45管狀馬達
•黑色
•適用的管狀馬達系列有:HR, ERE, HRE, HREBH*, HREFBH* 和 ERN
*配套HR130012

 

顏色
黑色
 

 

       
 

 

 


聯絡我們

英屬維京群島商穩特有限公司台灣分公司

彰化市西興里自強南路451巷9號6樓


TEL:+886-4-7625748
FAX:+886-4-7624871管狀馬達,管狀電機,遮陽帆布,電動捲簾